Obavještenja

 • reportsKomisija podnijela zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d.

  Na osnovu provedenog vanrednog nadzora održavanja i odlučivanja redovne Skupštine dioničara “Bosnalijek” d. d. zakazane za 30.06., odnosno 19.08.2022. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je Općinskom sudu u Sarajevu podnijela zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv Nedima Rizvanovića, predsjednika nadzornog odbora društva, te Samira Telibečirovića, Bernadina Alagića i Vedada Tuzovića, članova nadzornog odbora, zbog poduzimanja aktivnosti suprotnih Zakonu o privrednim društvima.

  O ishodu navedenih zahtjeva, kao i eventualnom daljem postupanju u vezi s društvom Bosnalijek d. d. Komisija će blagovremeno izvijestiti javnost i medije.

 • Javni poziv vlasnicima poslovnih prostora za iskazivanje interesa za zakup poslovnog prostora

  Predmet poziva je iskazivanje interesa vlasnicima poslovnih prostora u Sarajevu i to na području Općina Centar, Stari Grad i Novo Sarajevo za zakup poslovnog prostora za potrebe Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.

  Poziv se upućuje svim potencijalnim ponuđačima da iskažu interes za prodaju poslovnog prostora dostavljanjem pisma namjere na adresu Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, a kompletan poziv možete pogledati ovdje.

 • Javni poziv vlasnicima poslovnih prostora za iskazivanje interesa za prodaju poslovnog prostora

  Predmet poziva je iskazivanje interesa vlasnicima poslovnih prostora u Sarajevu i to na području Općina Centar, Stari Grad i Novo Sarajevo za prodaju poslovnog prostora za potrebe Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.

  Poziv se upućuje svim potencijalnim ponuđačima da iskažu interes za prodaju poslovnog prostora dostavljanjem pisma namjere na adresu Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, a kompletan poziv možete pogledati ovdje.

 • Povodom medijskih pritisaka, Komisija se obratila nadležnom Tužilaštvu 

  Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine se nakon napada na zamjenika predsjednika dr. Mateja Živkovića našla izložena pritiscima iz medija. U namjeri da osigura zaštitu svog integriteta, digniteta institucije, kao i profesionalne i lične sigurnosti svojih članova i uposlenika, Komisija se obratila nadležnom Tužilaštvu kako bi joj bio omogućen neometan rad na brojnim predmetima koje trenutno razmatra i kojima će se baviti ubuduće, sve u cilju poticanja razvoja tržišta kapitala i zaštite interesa postojećih i budućih investitora. 

 • Saopštenje za javnost povodom napada na dr. Mateja Živkovića, zamjenika predsjednika Komisije

  Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje nasilnički čin počinjen od NN lica u kojem je prekjučer, 16.3.2022. godine, pucnjevima iz vatrenog oružja teško ranjen dr. Matej Živković, zamjenik predsjednika Komisije, o čemu je putem medija upoznata šira javnost. 

  Ovim putem izražavamo povjerenje u nadležne istražne organe koji rade na rasvjetljavanju prekjučerašnjeg čina i vjerujemo da će počinitelj krivičnog djela biti što skorije priveden pred lice pravde i pravomoćno osuđen. Također želimo zahvaliti ljekarima i osoblju Hitne pomoći Sarajevo i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu koji su zbrinuli i vrijedno rade na liječenju dr. Živkovića.

 • Oglas o stručnim ispitimaispit

  Ispiti za sticanje zvanja brokera/dilera i za sticanje zvanja investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera će biti organizirani dana 27.12.2022. godine (utorak) u 10 sati, u prostorijama Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, Ćemaluša 9/2, Sarajevo.

  Kandidati su dužni dostaviti pismenu prijavu za polaganje stručnog ispita, na obrascu koji je propisala Komisija, najkasnije do 22.12.2022. godine (zaprimljeni u Komisiji).

   ( pogledati oglas )

   


Štampa

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopija, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama.Ovaj indeks registar dostupan je besplatno na recepciji ili kod službenika za informisanje u Komisiji.   

  
Vrste informacija

Podzakonski propisi koje je donijela Komisija iz svoje nadležnosti (postoji spisak propisa koje je donijela Komisija i «Službene novine FBiH» u kojima su objavljeni, a mogu se dobiti i kopije svakog propisa).
Godišnji izvještaj o radu Komisije i Program rada Komisije   
Podaci o organizaciji i zaposlenim
Podaci o unutrašnjoj organizaciji, podaci o broju i imenima zaposlenih i članova Komisije, stručnoj spremi, nacionalnoj i polnoj strukturi, radnom stažu, rasporedu na radna mjesta zaposlenih.  
Podaci o finansijskom poslovanju Komisije.

Finansijski plan 

 • Podaci iz registra emitenata-dioničkih društava koji se vodi kod Komisije
podaci o dioničkom društvu:
- firma, sjedište, direktor i članovi uprave, članovi nadzornog odbora, osnovni kapital, vrsta,  broj i nominalna  vrijednost dionica
- godišnji izvještaj o poslovanju dioničkog društva, nalaz i mišljenje revizora
- odluke o promjeni oblika, pripajanju, spajanju ili razdvajanju dioničkog društva, promjeni oblika firme, povečanju ili smanjenju osnovnog kapitala dioničkog društva
- podaci o odlukama i prospektima emisije vrijednosnih papira dioničkog društva putem javne emisije ili zatvorene prodaje dionica
- obrasci za prijavu upisa u registar emitenata ili prijavu promjene podataka u registru emitenata.  
 • Podaci o profesionalnim posrednicima 
- program stručnog ispita za brokere/dilere i literatura 
- podaci o licima koja su položila stručni ispit za brokera/dilera
- podaci o licima koja imaju dozvolu za brokera/dilera
- podaci o brokerskim kučama koje imaju dozvolu Komisije: firma, sjedište,    direktor, osnivači i osnovni kapital.
 • Podaci o berzi
-firma, sjedište, direktor, članovi nadzornog odbora, dozvola za osnivanje, statut, pravila berze, osnivači berze, osnovni kapital.
 • Podaci o odlukama Komisije o obustavi prometa dionica pojedinog dioničkog društva
 • Podaci o društvima za upravljanje fondovima i investicijskim fondovima
-firma, sjedište, osnovni kapital, osnivači društva, direktor i članovi nadzornog odbora, izvještaji o poslovanju, nalaz i mišljenje revizora.
 

 

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 616. sjednici održanoj  23.07.2019 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.