Propisi Archive

Propisi

Propisi Files

Odluka o tarifi naknada

utorak, 05 April 2022

  • Description: ("Službene novine Federacije BiH broj 10/22")

Pravilnik o vezanim zastupnicima

četvrtak, 22 Oktobar 2015

  • Description: (Službene novine F BiH 58/15)

Pravilnik o razvrstavanju klijenata i pravilima poslovnog ponašanja u pružanju investicijskih usluga

četvrtak, 22 Oktobar 2015

  • Description: (Službene novine F BiH 68/15, 5/16)

Pravilnik o dozvoljenim tržišnim praksama

četvrtak, 22 Oktobar 2015

  • Description: (Službene novine Federacije BiH, br. 58/15);

Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom

utorak, 12 Avgust 2014

  • Description: (Službene novine Federacije BiH br. 64/14, 96/15 )

Pravilnik o kvalificiranim udjelima sudionika na trzistu vrijednosnih papira

ponedjeljak, 22 Juli 2013

  • Description: ("Službene novine FBiH br. 53/13, 54/17")

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 616. sjednici održanoj  23.07.2019 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.