Izvještaji Komisije ArchiveIzvještaji o poslovanju Komisije za vrijednosne papira F BiH

Izvještaji Komisije Files

Izvjestaj Komisije 2004

utorak, 22 Maj 2012

Izvjestaj Komisije 2003

utorak, 22 Maj 2012

Izvjestaj Komisije 2002

utorak, 22 Maj 2012

Izvjestaj Komisije 2001

utorak, 22 Maj 2012

Izvjestaj Komisije 2000

utorak, 22 Maj 2012

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 616. sjednici održanoj  23.07.2019 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.