Opći podaci

Matični broj društva: 4201293360006
Naziv Društva: Društvo za upravljanje fondovima "EUROHAUS INVEST" d.o.o. Sarajevo                                            
Broj registarskog uloška kod Suda: 65-01-0172-07
Neovisni revizor Društva: "Revik" d.o.o Sarajevo
Fond kojim upravlja Društvo: OIF sa javnom ponudom  "EUROHAUS BALANCED" 
Rješenje o izdavanju dozvole br.: 05-19-633/07
Datum izdavanja rješenja: 29.11.2007
Rješenje o oduzimanju dozvole za upravljanje OIF EUROHAUS BALANCED br.:  06/1-48-956/15
Datum oduzimanja dozvole:  02.7.2015. godine

Kontakt

Adresa: Azize Šaćirbegović 16, 71000 Sarajevo                                                                       
Tel.: 033/726-240
Fax.: 033/726-245
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 
Web www.eurohaus-invest.ba   

Organi uprave

Uprava Armin Mulahusić direktor                                                                                    
  
Nadzorni odbor   Sead Balić   predsjednik
Vlastimir Mijović član
Mujan Adnan član

Kapital

Osnovni kapital Društva  249.609,00 KM                                                                                  
Vlasnička struktura Fizička/Pravna osoba %
Zijad Blekić 17,00
Šotra Bojca 15,00
Sead Kurtćehajić 12,00
"SA Investment" d.o.o Sarajevo 7,50
"WVP" d.o.o Sarajevo 12,00
Osmić Mirsad 10,00

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 616. sjednici održanoj  23.07.2019 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.