Opći podaci

Matični broj društva: 4263011810000
Naziv Društva: Društvo za upravljanje fondovima "KAPITAL INVEST" d.o.o Cazin
Broj registarskog uloška kod Suda: 1-4530-00
Neovisni revizor Društva: "Zuko" d.o.o Sarajevo
Fond kojim upravlja Društvo: ZIF "FORTUNA FOND" d.d 
ZIF "HERBOS FOND" d.d Mostar
Rješenje o izdavanju dozvole br.: 05-19-124/00
Datum izdavanja rješenja: 19.09.2000
Rješenje o oduzimanju dozvole za upravljanje:  06/1-49-2739-3/15
Datum rješenja:  10.12.2015.

Kontakt

Adresa: Nurije Pozderca 19/2, Cazin                                                                                  
Tel.: 036/326-316
Fax.: 036/333-672
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web www.fortunafond.com

Organi uprave

Uprava Fani Kamnikar Šeme v.d. direktor                                                                                 
Hamdija Velagić izvršni direktor
Nadzorni odbor: Nataša Mahne predsjednik
Barbara Vtič Vraničar član
Iris Bajrić član

Kapital

Osnovni kapital Društva: 489.584,00 KM                                                                                  

Vlasnička struktura

"ST HAMMER" d.o.o Ljubljana 66,7160 %                                               
"Gorenje beteiligungs geselschaft m.b.h" Wien, Austria   20,4952 %
"Bihačka pivovara" d.d Bihać
8,7343 %

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 616. sjednici održanoj  23.07.2019 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.