Opći podaci

Jedinstveni identifikacijski broj: JP-N-032-07
Vrsta otvorenog Fonda: JP
Redni broj upisa u Registar: 032-07-62
Naziv otovrenog Fonda: Lilium Cash Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom 
Skraćeni naziv Fonda: OIF Lilium cash
Broj registarskog uloška kod Suda:           1-10429
Broj i datum rješenja o izdavanju dozvole: 05/1-19-389/11 od 10.11.2011. godine
Broj i datum rješenja o brisnju: 05/3-19-358/18 od 31.12.2018. godine
Depozitar: Hypo-Alpe-Adria-Bank dd Mostar
Neovisni revizor Društva: Zuko d.o.o Sarajevo
Društvo za upravljanje Fondom: "LILIUM ASSET MANAGEMENT" Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o Sarajevo 

Kontakt

Adresa: Dženetića čikma broj 8, 71000 Sarajevo                                                                                  
Tel.: 033/953-480
Fax.: 033/953-489
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web www.lilium-dzu.ba

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 616. sjednici održanoj  23.07.2019 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.