Opći podaci

Jedinstveni identifikacijski broj: JP-M-032-01
Vrsta otvorenog Fonda: JP
Redni broj upisa u Registar: 031-01-18
Naziv otvorenog Fonda: Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM BALANCED
Skraćeni naziv Fonda: OIF LILIUM BALANCED
Broj rješenja:

05/1-19-267/08

Datum izdavanja rješenja 03.06.2008.
Broj rješenja o pripajanju OIF Lilium GLOBAL 05/3-19-348/17
Dtaum rješenja 02.11.2017.
Depozitar: Vakufska banka d.d Sarajevo
Neovisni revizor Društva: Zuko d.o.o Sarajevo 
Društvo za upravljanje Fondom: LILIUM ASSET MANAGEMENT  Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o Sarajevo

Kontakt

Adresa: Deženetića čikma broj 8, Sarajevo                                                                                                                                  
Tel.: 033/953-480 
Fax.: 033/953-489 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.lilium-dzu.ba 

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 616. sjednici održanoj  23.07.2019 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.