Jedinstveni identifikacijski broj: OZP-N-032-09
Način ulaganja: Novčani (N)
Redni broj upisa u Registar: 032-09-224
Naziv otvorenog Fonda: Otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom CAPITAL
Skraćeni naziv Fonda: OIF CAPITAL
Broj rješenja: 05/1-19-133/16
Datum izdavanja dozvole: 14.04.2016. godine
Broj i datum rješenja o brisanju fonda iz Registra fondova 05/3-19-170/21 od 02.12.2021. godine
Depozitar: Raiffeisen bank BH d.d.
Neovisni revizor Društva: -
Društvo za upravljanje Fondom: Društvo za upravljanje fondovima "SME Invest" d.o.o Mostar 

Lista revizorskih društava

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je na 616. sjednici održanoj  23.07.2019 godine usvojila ažuriranu listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova.

 

 

Index registar informacija

U indeksu registru navedene su informacije koje su u posjedu Komisije i u kojem su obliku dostupne. Za sve navedene podatke može izvršiti uvid ili dobiti kopiju, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i Vodičem za pristup informacijama

more1

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, br.35/13), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.07.2013. godine. Pravilnik i obrasci su dostupni u propisima Komisije.