Company Name Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom SME BH Equity
Short Company Name SME BH Equity
Fund Type JP - Javna ponuda
Investment method M - Mješoviti
License Issuance 05/1-19-338/07
Date License Issuance 01.01.1900.
Društvo koje upravlja Fondom Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar
Company name Report type Report period Year
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom SME BH Equity Audit report Annual report 2023 Download download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom SME BH Equity Mandatory report Annual report 2023 Download download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom SME BH Equity Special report on operations of authorized participants Annual report 2023 Download download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom SME BH Equity Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom SME BH Equity Special report on operations of authorized participants Semi-annual report 2023 Download download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom SME BH Equity Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom SME BH Equity Mandatory report Annual report 2022 Download download
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom SME BH Equity Audit report Annual report 2022 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Semi-annual report 2022 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Semi-annual report 2022 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Audit report Annual report 2021 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Annual report 2021 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Annual report 2021 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Semi-annual report 2021 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Semi-annual report 2021 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Audit report Annual report 2020 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Semi-annual report 2020 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Semi-annual report 2020 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Annual report 2019 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Annual report 2019 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Audit report Annual report 2019 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Semi-annual report 2019 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Semi-annual report 2019 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Annual report 2018 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Annual report 2018 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Audit report Annual report 2018 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Semi-annual report 2018 Download download
OIF SME BH EQUITY Sarajevo Report Form Semi-annual report 2018 Download download
OIF ADDIKO BH EGUITY Report Form Annual report 2017 Download download
OIF ADDIKO BH EGUITY Report Form Annual report 2017 Download download
OIF ADDIKO BH EGUITY Audit report Annual report 2017 Download download
OIF ADDIKO BH EGUITY Report Form Semi-annual report 2017 Download download
OIF ADDIKO BH EGUITY Report Form Semi-annual report 2017 Download download
OIF ADDIKO BH EGUITY Audit report Annual report 2016 Download download
OIF ADDIKO BH EGUITY Report Form Annual report 2016 Download download
OIF ADDIKO BH EGUITY Report Form Annual report 2016 Download download