Registar učesnika na tržištu
U Komisiji se vode posebni registri i to: registar emitenata vrijednosnih papira u koji se upisuju dionička društva, banke, osiguravajuća društva i druga pravna lica kao emitenti vrijednosnih papira, te registar fondova u koji se upisuju društva za upravljanje i investicijski fondovi.
Više informacija chevron_right
Registar emitenata
Prema Zakonu o Komisiji za vrijednosne papire, Zakonu o privrednim društvima, Zakonu o tržištu vrijednosnih papira i Pravilniku o načinu upisa i vođenja registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, u Komisiji se vodi registar emitenata.
Više informacija chevron_right
chevron_left
chevron_right
Odluke
U ostvarenju svoje osnovne misije - regulacije uslova, načina funkcionisanja i poslovanja, licenciranja ovlaštenih pravnih i fizičkih lica i vršenja nadzora nad učesnicima na tržištu kapitala - Komisija donosi odluke.
Lista revizorskih društava
Komisija uspostavlja liste revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima i revizorskih društava finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira, berze, profesionalnih posrednika, te pružanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i emisije vrijednosnih papira.
Detaljnijechevron_right
17.05.2023.
Poziv za iskazivanje interesa za polaganje stručnih ispita Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine poziva zainteresirana fizička lica koja se žele baviti brokerskim i dilerskim poslovima ili poslovima investicijskog savjetnika (menadžera) na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH da se obrate Komisiji.
14.04.2023.
Novi iskorak u borbi protiv organizovanog kriminala Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH je nadležnom tužilaštvu dostavila izvještaj o počinjenom djelu protiv fizičkih lica iz BiH, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, te pravnih lica iz BiH, Slovenije, Švicarske, Austrije, Slovačke i Lihtenštajna zbog postojanja osnova sumnje u činjenje krivičnih djela: Organizovani kriminal, Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, Zloupotreba ovlaštenja, Nesavjesno privredno poslovanje, Prouzrokovanje stečaja, Primanje nagrade za trgovinu utjecajem, Pranje novca i Manipulacije na tržištu u vezi sa spornim prometom dionicama GP ŽGP d.d. Sarajevo, promjenom vlasničke i upravljačke strukture društva te spornim transakcijama nekretninama, odnosno spornim aktivnostima koje su dovele do drastičnog umanjenja vrijednosti imovine društva GP ŽGP d.d. Sarajevo i izazivanju namjernog stečaja nad ovim društvom.
12.04.2023.
Komisija podnijela izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH je nadležnom tužilaštvu dostavila Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 22 fizička lica iz BiH, te brokerske kuće, četiri društva za upravljanje fondovima, dioničkih i društava ograničene odgovornosti iz BiH, Austrije, Švicarske, Lihtenštajna, Malte i Slovenije, kao i odgovornih lica u pravnim licima zbog postojanja osnova sumnje da su prijavljena lica počinila krivična djela Udruživanje radi činjenja krivičnih djela i Manipulacije na tržištu u vezi sa prometom dionicama društva UNIOINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo.
08.02.2023.
Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH potpisala Sporazum o operativnoj saradnji sa Finansijskom-Financijskom policijom Federacije BiH Sporazum o operativnoj saradnji između Finansijske-financijske policije Federacije BiH i Komisije za vrijednosne papire ima za cilj olakšavanje aktivnosti, povećanje transparentnosti i efikasnosti u osiguranju primjene i nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na emisiju i promet vrijednosnih papira, nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na finansijsko poslovanje, devizno poslovanje, unutrašnji platni promet, sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti i otkrivanje i dokumentovanje krivičnih djela privrednog i finansijskog kriminala i korupcije, jače kontrole s ciljem generalne i specijalne prevencije, te pristupa podacima i raspoloživoj dokumentaciji kojom raspolažu Strane potpisnice.
08.08.2022.
Javni poziv vlasnicima poslovnih prostora za iskazivanje interesa za zakup poslovnog prostora Predmet poziva je iskazivanje interesa vlasnicima poslovnih prostora u Sarajevu i to na području Općina Centar, Stari Grad i Novo Sarajevo za zakup poslovnog prostora za potrebe Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.
menuArhiva novosti
20.02.2023.
Oduzeta dozvola DUF-ovima ABDS d.o.o. Sarajevo i NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Na svojoj hitnoj 64. sjednici održanoj 17.2.2023. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je rješenje kojim se oduzima dozvola Društvu za upravljanje fondovima „ABDS“ d.o.o. Sarajevo za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom „PROF PLUS“ d.d. Sarajevo, te rješenje kojim se oduzima dozvola Društvu za upravljanje fondovima „NAPRIJED INVEST“ d.o.o. Sarajevo za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom „BONUS“ d.d. Sarajevo, zbog kršenja odredbe iz člana 47. stav 1. tačka o) Zakona o investicijskim fondovima.
16.02.2023.
Sud utvrdio odgovornost članova NO društva Bosnalijek d.d. U vezi sa zahtjevima za pokretanje prekršajnog naloga koje je protiv predsjednika i članova nadzornog odbora društva „Bosnalijek“ d.d. podnijela Općinskom sudu u Sarajevu, Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH izvještava javnost da je utvrđena odgovornost Nedima Rizvanovića i Samira Telibečirovića, te im je izrečena novčana kazna.
06.02.2023.
Komisija za vrijednosne papire obustavila dozvolu brokerskoj kući AW Broker d.o.o. Sarajevo Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je rješenje kojim se obustavlja dozvola za obavljanje brokerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima izdana društvu „AW BROKER“ d.o.o. Sarajevo zbog neispunjavanja uvjeta za stjecanje dozvole.
01.01.2023.
Novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, broj 99/22), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.01.2023. godine.
10.10.2022.
Komisija podnijela zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d. Na osnovu provedenog vanrednog nadzora održavanja i odlučivanja redovne Skupštine dioničara “Bosnalijek” d. d. zakazane za 30.06., odnosno 19.08.2022. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je Općinskom sudu u Sarajevu podnijela zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka.
menuArhiva obavještenja
14.12.2018.
Pad vrijednosti imovine OIF-a LILIUM CASH DUF Lilium Asset Managment d.o.o. Sarajevo, zbog pada vrijednosti imovine OIF-a LILIUM CASH, u periodu od  tri uzastopna kalendarska mjeseca, ispod 1.000.000,00 KM, u skladu sa članom 89. Zakona,  donio je Odluku o likvidaciji br. 2410/18od 30.11.2018. godine.
31.07.2018.
„JAVNA OPOMENA“ Razi Bajramović odgovornoj osobi u „EURO-INVESTMENT“ d.d. Društvo za upravljanje fondovima Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, u provedenom posrednom nadzoru prometovanja vrijednosnim papirima, na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira, učesnika u prometu društva ZIF HERBOS fond d.d. Mostar kojim upravlja DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla.
31.07.2018.
„JAVNA OPOMENA“ društvu EURO-INVESTMENT d.d. Društvo za upravljanje fondovima Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, u provedenom posrednom nadzoru prometovanja vrijednosnim papirima, na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira, učesnika u prometu ZIF HERBOS fond d.d. Mostar kojim upravlja DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla.
menuArhiva upozorenja