Komisija za tržište kapitala Crne Gore i Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH potpisale Memorandum o međusobnoj saradnji
Danas su u prostorijama Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine predstavnici regulatora tržišta kapitala Crne Gore i Federacije Bosne i Hercegovine potpisale Memorandum o međusobnoj saradnji, razmjeni informacija i međusobnoj pomoći.
Više informacija chevron_right
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Komisija potpisali Sporazum o operativnoj saradnji
U prostorijama Tužilaštva BiH, danas je između Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine potpisan Sporazum o operativnoj saradnji.
Više informacija chevron_right
Registar učesnika na tržištu
U Komisiji se vode posebni registri i to: registar emitenata vrijednosnih papira u koji se upisuju dionička društva, banke, osiguravajuća društva i druga pravna lica kao emitenti vrijednosnih papira, te registar fondova u koji se upisuju društva za upravljanje i investicijski fondovi.
Više informacija chevron_right
Registar emitenata
Prema Zakonu o Komisiji za vrijednosne papire, Zakonu o privrednim društvima, Zakonu o tržištu vrijednosnih papira i Pravilniku o načinu upisa i vođenja registra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, u Komisiji se vodi registar emitenata.
Više informacija chevron_right
chevron_left
chevron_right
Odluke
U ostvarenju svoje osnovne misije - regulacije uslova, načina funkcionisanja i poslovanja, licenciranja ovlaštenih pravnih i fizičkih lica i vršenja nadzora nad učesnicima na tržištu kapitala - Komisija donosi odluke.
Pregled pokazatelja ukupnih troškova investicijskih fondova
U skladu sa odredbama člana 66. stav 1. i člana 94. stav 1. Zakona o investicijskim fondovima (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 85/08 i 25/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje uporedni pregled pokazatelja ukupnih troškova investicijskih fondova sa javnom ponudom.
Detaljnijechevron_right
Lista revizorskih društava
Komisija uspostavlja liste revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima i revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira, berze, profesionalnih posrednika, te pružanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i emisije vrijednosnih papira.
Detaljnijechevron_right
10.01.2024.
Komisija za tržište kapitala Crne Gore i Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH potpisale Memorandum o međusobnoj saradnji Danas su u prostorijama Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine predstavnici regulatora tržišta kapitala Crne Gore i Federacije Bosne i Hercegovine potpisale Memorandum o međusobnoj saradnji, razmjeni informacija i međusobnoj pomoći.
29.12.2023.
Komisija odobrila zahtjev za osnivanje novog društva za upravljanje fondovima Na svojoj 112. sjednici održanoj 28.12.2023. godine Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je rješenje kojim je odobrila osnivanje UniCredit Invest BH društva za upravljanje fondovima d.o.o. Mostar.
05.12.2023.
Zbog štete nanesene društvu FDS d.d. Sarajevo Komisija nadležnom tužilaštvu dostavila izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo dostavila izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv pravnih i fizičkih lica iz BiH i Austrije zbog postojanja osnova sumnje u činjenje krivičnih djela: nesavjesno privredno poslovanje, zaključenje štetnog ugovora i zloupotreba položaja i ovlaštenja.
30.11.2023.
Oglas o datumu i uslovima za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova brokera i dilera i stručnog ispita za obavljanje poslova investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH Na osnovu člana 10. tačka 9. i član 11. tačka 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (“Službene novine Federacije BiH”, broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 06/17), člana 103. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Službene novine Federacije BiH”, broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17) i člana 34. Pravilnika o ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira (“Službene novine Federacije BiH”, broj 31/09, 73/09, 66/11, 87/12, 46/13, 36/14 i 96/15), Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH objavljuje oglas o datumu i uslovima za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova brokera i dilera i stručnog ispita za obavljanje poslova investicijskog savjetnika/investicijskog menadžera na tržištu vrijednosnih papira u Federaciji BiH.
30.11.2023.
Komisija pozdravlja napore istražnih organa na rasvjetljavanju okolnosti pokušaja ubistva dr. sc. Mateja Živkovića Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine pozdravlja napore i djelovanje istražnih i pravosudnih organa na rasvjetljavanju pokušaja ubistva dr. sc. Mateja Živkovića, zamjenika predsjednika Komisije, o kojima je putem medija jučer upoznata šira javnost. Komisija dalje izražava nadu da će se u najskorijem roku utvrditi motivi, te licu pravde privesti nalogodavci pomenutog krivičnog djela, kako bi konačno prestali zlonamjerni pritisci na rad Komisije, sve njene članove i radnike.
menuArhiva novosti
20.02.2023.
Oduzeta dozvola DUF-ovima ABDS d.o.o. Sarajevo i NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Na svojoj hitnoj 64. sjednici održanoj 17.2.2023. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je rješenje kojim se oduzima dozvola Društvu za upravljanje fondovima „ABDS“ d.o.o. Sarajevo za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom „PROF PLUS“ d.d. Sarajevo, te rješenje kojim se oduzima dozvola Društvu za upravljanje fondovima „NAPRIJED INVEST“ d.o.o. Sarajevo za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom „BONUS“ d.d. Sarajevo, zbog kršenja odredbe iz člana 47. stav 1. tačka o) Zakona o investicijskim fondovima.
16.02.2023.
Sud utvrdio odgovornost članova NO društva Bosnalijek d.d. U vezi sa zahtjevima za pokretanje prekršajnog naloga koje je protiv predsjednika i članova nadzornog odbora društva „Bosnalijek“ d.d. podnijela Općinskom sudu u Sarajevu, Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH izvještava javnost da je utvrđena odgovornost Nedima Rizvanovića i Samira Telibečirovića, te im je izrečena novčana kazna.
06.02.2023.
Komisija za vrijednosne papire obustavila dozvolu brokerskoj kući AW Broker d.o.o. Sarajevo Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je rješenje kojim se obustavlja dozvola za obavljanje brokerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima izdana društvu „AW BROKER“ d.o.o. Sarajevo zbog neispunjavanja uvjeta za stjecanje dozvole.
01.01.2023.
Novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH donijela je novi Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (Službene novine Federacije BiH, broj 99/22), sa novim obrascima, koji se primjenjuje od 01.01.2023. godine.
10.10.2022.
Komisija podnijela zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d. Na osnovu provedenog vanrednog nadzora održavanja i odlučivanja redovne Skupštine dioničara “Bosnalijek” d. d. zakazane za 30.06., odnosno 19.08.2022. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je Općinskom sudu u Sarajevu podnijela zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka.
menuArhiva obavještenja
23.01.2024.
Upozorenje vlasnicima vrijednosnih papira o obvezi objave podataka o stjecanju i promjeni udjela u vlasništvu izdavatelja Člankom 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine FBiH“, broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17) propisane su obveze vlasnika vrijednosnih papira da objavljuje podatke o stjecanju više od 5% dionica s pravom glasa istog izdavatelja, i o prodaji ili kupnji kojom je udio u ukupnom broju dionica s pravog glasa istog izdavatelja povećao iznad ili smanjio ispod jedne desetine, jedne petine, jedne četvrtine, jedne trećine, jedne polovine i dvije trećine.  
05.09.2023.
Komisija upozorava na rizike pri kupovini digitalne imovine iz neovlaštenih izvora Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine upozorava građane i građanke na opasnosti kupovine digitalne imovine, posebno kriptovaluta, te drugih financijskih instrumenata iz neovlaštenih izvora ili putem neslužbenih kanala.
14.07.2023.
Upozorenje o obavezi postupanja po Pravilniku o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira Dionička društva koja su u obavezi postupiti u skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 99/22, 1/23 i 12/23), dužna su izvršiti registraciju i dostaviti izvještaje putem portala e-KVP, koji je dostupan na internetskoj stranici Komisije https://komvp.gov.ba/e-kvp. .
14.12.2018.
Pad vrijednosti imovine OIF-a LILIUM CASH DUF Lilium Asset Managment d.o.o. Sarajevo, zbog pada vrijednosti imovine OIF-a LILIUM CASH, u periodu od  tri uzastopna kalendarska mjeseca, ispod 1.000.000,00 KM, u skladu sa članom 89. Zakona,  donio je Odluku o likvidaciji br. 2410/18od 30.11.2018. godine.
31.07.2018.
„JAVNA OPOMENA“ Razi Bajramović odgovornoj osobi u „EURO-INVESTMENT“ d.d. Društvo za upravljanje fondovima Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, u provedenom posrednom nadzoru prometovanja vrijednosnim papirima, na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira, učesnika u prometu društva ZIF HERBOS fond d.d. Mostar kojim upravlja DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla.
menuArhiva upozorenja