Komisija uspostavlja liste revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima i revizorskih društava za reviziju finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira, berze, profesionalnih posrednika, te pružanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i emisije vrijednosnih papira.

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 2. stav 1. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima („Službene novine Federacije BiH”, broj 66/22 i 5/23), na 72. sjednici održanoj 13.4.2023. godine, usvojila je ažuriranu Listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima.

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 2. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira, berze, profesionalnih posrednika, te obavljanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i emisije vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH”, 94/22 i 6/23), na 72. sjednici održanoj 13.4.2023. godine, usvojila je Listu revizorskih društava za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja Registra vrijednosnih papira, berze, profesionalnih posrednika, te obavljanje posebnih usluga u postupku statusnih promjena dioničkih društava i emisije vrijednosnih papira.