Datum Dokument
14.03.2024. 19 Rješenje o utvrđivanju uspješnosti javne ponude za prodaju udjela Raiffeisen BOND 2026 otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom Preuzimanje download
22.01.2023. 19 Rjesenje o odobrenju upisa društva koje upravlja fondom - Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo.pd
28_rjesenje_Upis društva koje upravlja fondom - Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo.pdf
Preuzimanje download
25.08.2009. 19 Rješenja o utvrđivanju uspješnosti javne ponude za osnivanje Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom “ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA” Preuzimanje download
03.10.2008. 19 Rješenje o utvrđivanju uspješnosti javne ponude investicionih kupona za osnivanje Uzajamnog fonda „ILIRIKA MOJ FOND“ Preuzimanje download
16.04.2008. 19 Rješenje o utvrđivanju uspješnosti javne ponude investicionih kupona za osnivanje Uzajamnog fonda „EUROHAUS BALANCED“ Preuzimanje download
02.10.2007. 19 Rješenje o utvrđivanju uspješnosti javne ponude investicionih kupona za osnivanje Uzajamnog fonda Hypo BH Equity Preuzimanje download
03.08.2007. 19 Zaključak o ispravci donesenog Rješenja o utvrđivanju uspješnosti javne ponude investicionih kupona za osnivanje Uzajamnog fonda MF-Global.ba Preuzimanje download
03.08.2007. 19 Rješenje o utvrđivanju uspješnosti javne ponude investicionih kupona za osnivanje Uzajamnog fonda MF-Global.ba Preuzimanje download