Nadležnosti Komisije proizilaze iz Zakona o vrijednosnim papirima, Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, Zakona o registru vrijednosnih papira, Zakona o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima i Zakona o privrednim društvima. Navedenim zakonima utvrđene su sljedeće nadležnosti Komisije:  

 • regulacija uslova i načina emisije vrijednosnih papira i uslova i pravila prometa vrijednosnih papira;
 • nadziranje primjene standarda izvještavanja investitora i javnosti o poslovanju učesnika u prometu vrijednosnih papira, standarda upravljanja dioničkim društvima i standarda zaštite interesa investitora, te primjene zakona i drugih propisa o emisiji i prometu vrijednosnih papira, vršenje nadzora nad radom berze, Registra vrijednosnih papira, profesionalnih posrednika , banaka depozitara i društava za upravljanje i investicionih fondova;
 • preduzimanje mjera iz nadležnosti Komisije, u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • obavljanje i drugih poslova i zadataka u skladu sa zakonom i propisima; 

Misija

Misija Komisije je:

 • podržati uspostavljanje i razvoj tržišta kapitala;
 • regulirati, održavati i promovirati pošteno, sigurno i transparentno tržište kapitala;
 • štititi i promovirati zaštitu investitora;
 • graditi povjerenje u učinkovito i fer tržište kapitala Federacije Bosne i  Hercegovine

Sastav Komisije 

 • Adnan Zukić, predsjednik Komisije
 • Dr. sc. Matej Živković, zamjenik predsjednika Komisije
 • Romeo Zelenika, član Komisije
 • Dr. sc. Esad Dželilović, član Komisije
 • Predrag Mlađen, član Komisije