Company type Dioničarsko društvo
Company Name "TAPETAR" d.d. za tapetarsko-dekoracijske radove, Sarajevo
Short Company Name "TAPETAR" d.d. Sarajevo
Address Mula Mustafe Bašeskije 53, Sarajevo
Phone 033/538-352
Fax 033/651-968
Company Identification Number 65-02-0049-11
E-mail sarajevotapetar@gmail.com
Body Name Possition
Nadzorni odbor Mubera Gerin predsjednik
Nadzorni odbor Sabrina Hotić član
Nadzorni odbor Senada Bejdić član
Uprava Edina Hasanić direktor
Zastupa Edina Hasanić direktor
Initial Capital 157.003,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 14273
Nominal value: 11,00 KM
Value: 157.003,00 KM
Series: II
Company name Report type Report period Year
"TAPETAR" d.d. za tapetarsko-dekoracijske radove, Sarajevo Mandatory report Annual report 2022 Download download
"TAPETAR" d.d. za tapetarsko-dekoracijske radove, Sarajevo Audit report Annual report 2022 Download download