Company type Dioničarsko društvo
Company Name Dioničarsko društvo za vanjsku i unutrašnju trgovinu, proizvodnju i usluge u trgovini "Poljooprema" d.d. Sarajevo
Short Company Name "Poljooprema" d.d. Sarajevo
Address Rajlovačka cesta bb, Sarajevo
Phone 033/774-050
Fax 033/774-058
Company Identification Number 1-222
E-mail poljobih@bih.net.ba
Body Name Possition
Nadzorni odbor Mario Krtalić član
Nadzorni odbor Mladen Krtalić predsjednik
Nadzorni odbor Albin Hojnik član
Uprava Darijo Krtalić direktor
Zastupa Darijo Krtalić
Initial Capital 6.496.410,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 649641
Nominal value: 10,00 KM
Value: 6.496.410,00 KM
Series: I