Company type Dioničarsko društvo
Company Name UNIS "MAŠINSKA OBRADA REZANJEM" Dioničko društvo Bugojno
Short Company Name UNIS "MOR" d.d. Bugojno
Address Armije BiH 171, Bugojno
Phone 030/252-573
Fax 030/252-573
Company Identification Number 1752662
Body Name Possition
Nadzorni odbor Senad Huskić predsjednik
Nadzorni odbor Emir Plecić član
Nadzorni odbor Muharem Hozić član
Nadzorni odbor Mesud Memić član
Nadzorni odbor Muhamed Gurbeta član
Uprava Salih Fuka direktor
Uprava Abdulah Rizvan izvršni direktor
Zastupa Fuka Salih
Initial Capital 7.901.389,20 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 387323
Nominal value: 20,40 KM
Value: 7.901.389,20 KM
Series: II