Company type Dioničarsko društvo
Company Name Dioničko društvo Tekstilna industrija "VITEX" Visoko
Short Company Name "VITEX" d.d. Visoko
Address Kakanjska 4, Visoko
Phone 032/735-704
Fax 032/737-708
Company Identification Number 1-3436
E-mail vitex@bih.net.ba
Body Name Possition
Nadzorni odbor Zakira Imamagić član
Nadzorni odbor Tarik Čabaravdić član
Nadzorni odbor Safudin Čengić član
Nadzorni odbor Sulejman Ferhatović član
Nadzorni odbor Alija Džigal predsjednik
Uprava Suad Sahinović direktor
Uprava Velida Ruvić izvršni direktor
Zastupa Sahinović Suad
Initial Capital 18.162.641,75 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 445709
Nominal value: 40,75 KM
Value: 18.162.641,75 KM
Series: II