Company type Dioničarsko društvo
Company Name "BANJA KISELJAK - HOTEL DALMACIJA" D.D. ZA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST KISELJAK
Short Company Name "BANJA KISELJAK" D.D. KISELJAK
Address Josipa Bana Jelačića bb, Kiseljak
Phone 030/270-014
Fax 030/447-145
Company Identification Number 11105564
Body Name Possition
Nadzorni odbor Selverina Oruč član
Nadzorni odbor Armela Kečo član
Nadzorni odbor Saima Hodžić predsjednik
Uprava Kerim Oruč direktor
Zastupa Kerim Oruč direktor
Initial Capital 4.713.274,80 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 302133
Nominal value: 15,50 KM
Value: 4.683.061,50 KM
Series: II