Company type Dioničarsko društvo
Company Name "OBNOVA" dioničko društvo sa p.o. reciklaža metalnih i nemetalnih ostataka i otpadaka, Zenica
Short Company Name "OBNOVA" d.d. sa p.o., Zenica
Address Goraždanska 5, Zenica
Phone 032/402-486
Fax 032/242-081
Company Identification Number 20197382
Body Name Possition
Nadzorni odbor Đanana Tatarević predsjednik
Nadzorni odbor Hazim Porča član
Nadzorni odbor Redžo Nadžak član
Uprava Jasmina Đidić direktor
Zastupa Đidić Jasmina
Initial Capital 1.496.550,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 149655
Nominal value: 10,00 KM
Value: 1.496.550,00 KM
Series: I