Company type Dioničarsko društvo
Company Name UNIS "GINEX" d.d. za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Goražde
Short Company Name UNIS "GINEX" d.d. Goražde
Address Višegradska bb, Goražde
Phone 038/221-251
Fax 038/221-402
Company Identification Number 1-165
E-mail ginexinfo@bih.net.ba
Body Name Possition
Nadzorni odbor Hamid Pršeš član
Nadzorni odbor Ahmet Sejdić predsjednik
Nadzorni odbor Ferid Buljubašić član
Uprava Dženana Turković v.d. direktor
Uprava Edin Ćesko v.d. izvršni direktor
Uprava Demir Imamović v.d. izvršni direktor
Zastupa Dženana Turković v.d. direktor
Initial Capital 31.909.200,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 159546
Nominal value: 200,00 KM
Value: 31.909.200,00 KM
Series: III
Company name Report type Report period Year
UNIS "GINEX" d.d. za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Goražde Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
UNIS "GINEX" d.d. za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Goražde Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
UNIS "GINEX" d.d. za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Goražde Audit report Annual report 2022 Download download
UNIS "GINEX" d.d. za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava Goražde Mandatory report Annual report 2022 Download download