Company type Dioničarsko društvo
Company Name DIONIČKO DRUŠTVO Lječilište "SLANA BANJA" Tuzla
Short Company Name Lječilište "SLANA BANJA" d.d. Tuzla
Address Turalibegova 44, Tuzla
Phone 035/271-666
Fax 035/271-666
Company Identification Number 1-9535
E-mail ljeciliste.banja@bih.net.ba
Body Name Possition
Nadzorni odbor Mustafa Ibrić član
Nadzorni odbor Mehmed Sabirović predsjednik
Nadzorni odbor Almir Ibrić član
Uprava Hamzalija Ibrić direktor
Zastupa Hamzalija Ibrić direktor
Initial Capital 5.171.845,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 295534
Nominal value: 17,50 KM
Value: 5.171.845,00 KM
Series: II
Company name Report type Report period Year
DIONIČKO DRUŠTVO Lječilište "SLANA BANJA" Tuzla Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
DIONIČKO DRUŠTVO Lječilište "SLANA BANJA" Tuzla Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
DIONIČKO DRUŠTVO Lječilište "SLANA BANJA" Tuzla Mandatory report Annual report 2022 Download download
DIONIČKO DRUŠTVO Lječilište "SLANA BANJA" Tuzla Audit report Annual report 2022 Download download