Company type Dioničarsko društvo
Company Name KRAJINAPUTEVI dioničko društvo za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje cesta Bihać
Short Company Name KRAJINAPUTEVI d.d. Bihać
Address Bedem 1, Bihać
Phone 037/222-010
Fax 037/222-009
Company Identification Number 20138181
E-mail krputevi@bih.net.ba
Body Name Possition
Nadzorni odbor Tatjana Vitković član
Nadzorni odbor Mirzeta Dželo član
Nadzorni odbor Denis Vengust član
Nadzorni odbor Adnan Smajlović predsjednik
Nadzorni odbor Vladimir Jukić član
Uprava Enver Hajrulahović direktor
Uprava Jasmin Komić izvršni direktor
Zastupa Enver Hajrulahović
Initial Capital 5.734.895,60 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 316945
Nominal value: 11,90 KM
Value: 3.771.645,50 KM
Series: I

Share type: Redovne dionice
Number of shares: 164979
Nominal value: 11,90 KM
Value: 1.963.250,10 KM
Series: II