Company type Dioničarsko društvo
Company Name Dioničko društvo za proizvodnju hemijsko-građevinskih materijala i eksploatacija nemetala "SPLONUM" Sanski Most
Short Company Name DD "SPLONUM" Sanski Most
Address Muse Ćazima Ćatića bb, Sanski Most
Phone 037/686-232
Fax 037/686-232
Company Identification Number 20259884
Body Name Possition
Nadzorni odbor Sabid Bilajbegović član
Nadzorni odbor Matej Penca predsjednik
Nadzorni odbor Alfred Matzka član
Uprava Goran Čorokalo direktor
Zastupa Goran Čorokalo
Initial Capital 1.839.580,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 50000
Nominal value: 10,00 KM
Value: 500.000,00 KM
Series: II

Share type: Redovne dionice
Number of shares: 36167
Nominal value: 10,00 KM
Value: 361.670,00 KM
Series: I

Share type: Redovne dionice
Number of shares: 97791
Nominal value: 10,00 KM
Value: 977.910,00 KM
Series: III