Company type Dioničarsko društvo
Company Name FINVEST DRVAR d.d. Proizvodnja, promet i usluge Drvar
Short Company Name FINVEST DRVAR d.d. Drvar
Address Vukovarska 42, Drvar
Phone 034/820-133
Fax 034/820-023
Company Identification Number 20018569
E-mail finvestdrvar@hotmail.com
Body Name Possition
Nadzorni odbor Marin Filipović predsjednik
Nadzorni odbor Kruno Babić član
Nadzorni odbor Ivan Suban član
Uprava Ratko Kartić direktor
Zastupa Kartić Ratko
Initial Capital 64.876.224,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 5406352
Nominal value: 12,00 KM
Value: 64.876.224,00 KM
Series: I-II