Company type Dioničarsko društvo
Company Name "ELEKTROREMONT" dioničko društvo Banovići
Short Company Name "Elektroremont" d.d. Banovići
Address Omazići bb, Banovići
Phone 035/875-495
Fax 035/875-265
Company Identification Number 420914769003
E-mail elremont@bih.net.ba
Body Name Possition
Nadzorni odbor Mehmed Ćebić predsjednik
Nadzorni odbor Sakib Kikić član
Nadzorni odbor Šemsa Huskić član
Uprava Jasmin Ćebić direktor
Uprava Isada Mahmutović izvršni direktor
Uprava Emil Kurtić izvršni direktor
Uprava Emir Lačić izvršni direktor
Zastupa Jasmin Ćebić predsjednik
Initial Capital 2.211.125,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 45125
Nominal value: 49,00 KM
Value: 2.211.125,00 KM
Series: I
Company name Report type Report period Year
"ELEKTROREMONT" dioničko društvo Banovići Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
"ELEKTROREMONT" dioničko društvo Banovići Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
"ELEKTROREMONT" dioničko društvo Banovići Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
"ELEKTROREMONT" dioničko društvo Banovići Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
"ELEKTROREMONT" dioničko društvo Banovići Audit report Annual report 2022 Download download
"ELEKTROREMONT" dioničko društvo Banovići Mandatory report Annual report 2022 Download download