Company type Dioničarsko društvo
Company Name Dioničko društvo za obradu i ugradnju granita i ostalog kamena, unutrašnju i vanjsku trgovinu "Granitmont" d.d. Jablanica
Short Company Name "Granitmont" d.d. Jablanica
Address Zakom bb, Jablanica
Phone 036/735-531
Fax 036/729-483
Company Identification Number 1-2188
E-mail granitmont@bih.net.ba
Body Name Possition
Nadzorni odbor Damir Žujo član
Nadzorni odbor Sead Pajić predsjednik
Nadzorni odbor Rabija Mandžuka član
Uprava Amel Mandžuka direktor
Zastupa Amel Mandžuka
Initial Capital 2.556.907,20 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 172764
Nominal value: 14,80 KM
Value: 2.556.907,20 KM
Series: III