Company type Dioničarsko društvo
Company Name "PROMET" Dioničko društvo za trgovinu i usluge
Short Company Name "PROMET" d.d. Sarajevo
Address Branilaca Šipa 4c, Sarajevo
Phone 033/290-012
Fax 033/290-015
Company Identification Number 65-02-0016-12
E-mail prometdd@bih.net.ba
Body Name Possition
Nadzorni odbor Senad Sefić predsjednik
Nadzorni odbor Hasan Sarajlija član
Nadzorni odbor Fikret Hadžić član
Uprava Jirota Dedović Cedrela direktor
Uprava Nermin Čengić izvršni direktor
Zastupa Cedrela Jirota Dedović
Initial Capital 618.272,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 38642
Nominal value: 16,00 KM
Value: 618.272,00 KM
Series: III