Company type Dioničarsko društvo
Company Name "TRANSJUG SARAJEVO" Međunarodna špedicija d.d. Sarajevo
Short Company Name "TRANSJUG SARAJEVO" d.d. Sarajevo
Address Hamdije Čemerlića 1-3, Sarajevo
Phone 061/480-414
Fax -
Company Identification Number 01070177
Body Name Possition
Nadzorni odbor Muhamed Štitkovac predsjednik
Nadzorni odbor Strijana Mičić član
Nadzorni odbor Mirjana Marjanović član
Uprava Bahrudin Duran direktor
Zastupa Duran Bahrudin
Initial Capital 588.800,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 5888
Nominal value: 100,00 KM
Value: 588.800,00 KM
Series: I