Company type Dioničarsko društvo
Company Name Dioničko društvo "KRAJINAMETAL" preduzeće za preradu žice, mašinogradnja i remont Bihać
Short Company Name D.D. "KRAJINAMETAL" Bihać
Address Jablanska bb, Bihać
Phone 037/331-198
Fax 037/333-758
Company Identification Number 42632340
Body Name Possition
Nadzorni odbor Jusuf Dupanović predsjednik
Nadzorni odbor Muhamed Žunić član
Nadzorni odbor Hasan Bilić član
Uprava Fuad Vuković direktor
Zastupa Vuković Fuad
Initial Capital 11.259.690,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 144355
Nominal value: 78,00 KM
Value: 11.259.690,00 KM
Series: A