Company type Dioničarsko društvo
Company Name "ENERGOINVEST-Tvornica dalekovodnih stubova", d.d-Sarajevo
Short Company Name "ENERGOINVEST-TDS" , d.d- Sarajevo
Address Džemala Bijedića 164, Sarajevo
Phone 033/541-295
Fax 033/468-478
Company Identification Number 65-01-1091-09
E-mail tds@energoinvest-tds.com
Body Name Possition
Nadzorni odbor Jusuf Zahiragić predsjednik
Nadzorni odbor Mustafa Čengić član
Nadzorni odbor Džemail Vlahovljak član
Uprava Edin Ahmić direktor
Zastupa Edin Ahmić
Initial Capital 12.110.818,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 1142530
Nominal value: 10,60 KM
Value: 12.110.818,00 KM
Series: I