Company type Dioničarsko društvo
Company Name RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI
Short Company Name RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI
Address Armije Bosne i Hercegovine 52, Banovići
Phone 035/870-600
Fax 035/875-166
Company Identification Number 1-10934
E-mail kontakt@rmub.ba
Body Name Possition
Nadzorni odbor Fertik Glibanović član
Nadzorni odbor Enver Omazić predsjednik
Nadzorni odbor Sead Selman član
Uprava Rasim Dostović v.d. direktor
Uprava Mirsad Bečić v.d. izvršni direktor
Uprava Adem Bošnjić v.d. izvršni direktor
Uprava Enes Šabanović v.d. izvršni direktor
Uprava Nenad Todorović v.d. izvršni direktor
Zastupa Rasim Dostović v.d. direktor
Initial Capital 69.388.000,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 693880
Nominal value: 100,00 KM
Value: 69.388.000,00 KM
Series: I
Company name Report type Report period Year
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Important Event Report Annual report 2022 Download download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Audit report Annual report 2022 Download download
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" DIONIČKO DRUŠTVO BANOVIĆI Mandatory report Annual report 2022 Download download