Company type Dioničarsko društvo
Company Name "VISPAK" dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko
Short Company Name D.D. "VISPAK" prehrambena industrija Visoko
Address Ozrakovići bb bb, Visoko
Phone 032/465-695
Fax 032/-738-195
Company Identification Number 43-02-0003-09
E-mail vispak@vispak.ba
Body Name Possition
Nadzorni odbor Semir Sejdinović predsjednik
Nadzorni odbor Haris Jahić član
Nadzorni odbor Sulejman Hrvić član
Uprava Rusmir Hrvić prokurist
Uprava Nina Bijedić - Mujanović direktor
Uprava Dženita Ganić izvršni direktor
Zastupa Nina Bijedić - Mujanović
Initial Capital 15.223.110,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 1522311
Nominal value: 10,00 KM
Value: 15.223.110,00 KM
Series: A
Company name Report type Report period Year
"VISPAK" dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
"VISPAK" dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
"VISPAK" dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko Audit report Annual report 2022 Download download
"VISPAK" dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko Mandatory report Annual report 2022 Download download
"VISPAK" dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko Important Event Report Ongoing report 2022 Download download