Company type Dioničarsko društvo
Company Name „AL-AMIN INTERNATIONALNA INVESTICIJSKA KOMPANIJA – KUVAJTSKA KOMPANIJA OTVORENA U BOSNI“ dioničarsko društvo za financijsko posredovanje i konsalting Sarajevo
Short Company Name „AL-AMIN INTERNATIONAL“ d.d. Sarajevo
Address Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo
Phone 033 664 612
Fax 033 664 612
Company Identification Number 65-01-0457-08
E-mail al.amin@bih.net.ba
Body Name Possition
Nadzorni odbor Hajrudin Pepeljak predsjednik
Nadzorni odbor Mustafa Spahić član
Nadzorni odbor Vahidin Kahrimanović član
Uprava Jasminka Spahić direktor
Zastupa Jasminka Spahić
Initial Capital 50.000,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 100
Nominal value: 500,00 KM
Value: 50.000,00 KM
Series: I