Company type Dioničarsko društvo
Company Name Dioničko društvo - Ugostiteljsko turističko društvo "LIPA" d.d. Travnik
Short Company Name "LIPA" d.d. Travnik
Address Šumeće bb, Travnik
Phone 030 540 045 061 727 856
Fax 030 540 045
Company Identification Number 51-02-0042-09
E-mail utplipa@gmail.com
Body Name Possition
Nadzorni odbor Emin Hadžajlić predsjednik
Nadzorni odbor Jasmin Omić član
Uprava Edin Mehić direktor
Zastupa Edin Mehić
Nadzorni odbor Elvisa Džigal član
Initial Capital 3.783.612,50 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 302689
Nominal value: 12,50 KM
Value: 3.783.612,50 KM
Series: I