Company type Dioničarsko društvo
Company Name "CITY PARK" Društvo za trgovinu i usluge d.d. Sarajevo
Short Company Name "CITY PARK" d.d. Sarajevo
Address Mula Mustafe Bašeskije 5, Sarajevo
Phone 033/203-877
Fax 033/203-877
Company Identification Number 65010251
E-mail city.park111@gmail.com
Body Name Possition
Nadzorni odbor Lejla Ikić član
Nadzorni odbor Amer Ajanović član
Nadzorni odbor Sead Kadrić predsjednik
Uprava Azra Efendić direktor
Zastupa Azra Efendić direktor
Initial Capital 943.200,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 9432
Nominal value: 100,00 KM
Value: 943.200,00 KM
Series: I