Company type Dioničarsko društvo
Company Name Dioničko društvo za proizvodnju i trgovinu ALTRA d.d. Široki Brijeg
Short Company Name ALTRA d.d. Široki Brijeg
Address Fra Didaka Buntića 27, Široki Brijeg
Company Identification Number 1-11
Body Name Possition
Nadzorni odbor Anita Markota predsjednik
Nadzorni odbor Marija Kvesić član
Nadzorni odbor Ivana Musa član
Uprava Mario Raspudić direktor
Zastupa Mario Raspudić
Initial Capital 1.531.720,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 153172
Nominal value: 10,00 KM
Value: 1.531.720,00 KM
Series: I