Company type Dioničarsko društvo
Company Name Otvoreno dioničko društvo "TRGOVINA BORAC 23" Travnik
Short Company Name "TRGOVINA BORAC 23" D.D. Travnik
Address Tvornička bb, Travnik
Phone 030 511 118
Fax 030 511 356
E-mail trgborac@bih.net.ba
Body Name Possition
Nadzorni odbor Nura Hodžić predsjednik
Nadzorni odbor Slavica Jusić član
Nadzorni odbor Samir Kozar član
Nadzorni odbor Martin Vrebac član
Nadzorni odbor Marinko Marušić član
Zastupa Fehim Bojić direktor
Uprava Fehim Bojić direktor
Uprava Mijo Marušić izvršni direktor
Initial Capital 10.865.386,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 10865386
Nominal value: 1,00 KM
Value: 10.865.386,00 KM
Series: I