Company type Dioničarsko društvo
Company Name "CROATIA OSIGURANJE" d.d.
Short Company Name "CROATIA OSIGURANJE" d.d.
Address Kardinala Stepinca bb, Mostar
Phone 036/446-700
Fax 036/446701
Company Identification Number 4272062390004
E-mail info@crosig.ba
Body Name Possition
Nadzorni odbor Gordana Radin član
Nadzorni odbor Robert Vučković predsjednik
Nadzorni odbor Mario Battarilo član
Uprava Damir Đogić direktor
Uprava Maja Sušac izvršni direktor
Zastupa Damir Đogić direktor
Uprava Krunoslav Beljo izvršni direktor
Initial Capital 16.018.520,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 60220
Nominal value: 266,00 KM
Value: 16.018.520,00 KM
Series: I-V
Company name Report type Report period Year
"CROATIA OSIGURANJE" d.d. Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
"CROATIA OSIGURANJE" d.d. Important Event Report Periodic report 2023 Download download
"CROATIA OSIGURANJE" d.d. Important Event Report Periodic report 2023 Download download
"CROATIA OSIGURANJE" d.d. Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
"CROATIA OSIGURANJE" d.d. Audit report Annual report 2022 Download download
"CROATIA OSIGURANJE" d.d. Mandatory report Annual report 2022 Download download