Company type Dioničarsko društvo
Company Name INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina
Short Company Name INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina
Address Obala Kulina bana 9A, Sarajevo
Phone 033/497-500
Fax 033/497-589
Company Identification Number 65-02-0009-11
E-mail info@intesasanpaolobanka.ba
Body Name Possition
Nadzorni odbor Alden Bajgorić član
Nadzorni odbor Massimo Malagoli član
Nadzorni odbor Dario Massimo Grassani predsjednik
Nadzorni odbor Petar Sopek zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Michela Boiocchi član
Nadzorni odbor Jadranko Grbelja član
Nadzorni odbor Ivana Jović član
Uprava Edin Izmirlija član uprave
Uprava Stefano Borsari član uprave
Uprava Marco Trevisan predsjednik uprave
Zastupa Marco Trevisan predsjednik uprave
Uprava Michele Castoro član uprave
Initial Capital 44.782.000,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 447760
Nominal value: 100,00 KM
Value: 44.776.000,00 KM
Series: klasa ES

Share type: Povlaštene dionice
Number of shares: 60
Nominal value: 100,00 KM
Value: 6.000,00 KM
Series: klasa EP

Share type: Povlaštene dionice
Number of shares: 60
Nominal value: 100,00 KM
Value: 6.000,00 KM
Series: A
Company name Report type Report period Year
INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina Important Event Report Periodic report 2023 Download download
INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina Audit report Annual report 2022 Download download
INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina Mandatory report Annual report 2022 Download download