Company type Dioničarsko društvo
Company Name ProCredit Bank d.d. Sarajevo
Short Company Name ProCredit Bank d.d. Sarajevo
Address Franca Lehara bb, Sarajevo
Phone 033/250-950 lokal 296 ili 062 534-835
Fax 033/250-971
Company Identification Number 65-02-0015-10
E-mail info@procreditbank.ba / f.dugum@procreditbank.ba - sekretar Faik Đugum
Web page www.procreditbank.ba
Body Name Possition
Nadzorni odbor Nicholas Tesseyman član
Nadzorni odbor Damir Sokolović član
Nadzorni odbor Eriola Bibolli predsjednik
Nadzorni odbor Christian Edgardo Dagrosa član
Nadzorni odbor Antje Marielle Gerhold član
Uprava Srđan Ožegović član uprave
Uprava Amir Salkanović predsjednik uprave
Uprava Amina Durmo Trlin član uprave
Zastupa Amir Salkanović predsjednik uprave
Initial Capital 91.662.700,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 6721483
Nominal value: 10,00 KM
Value: 67.214.830,00 KM
Series: I - XII

Share type: Redovne dionice
Number of shares: 391166
Nominal value: 10,00 KM
Value: 3.911.660,00 KM
Series: XVIII

Share type: Redovne dionice
Number of shares: 1271289
Nominal value: 10,00 KM
Value: 12.712.890,00 KM
Series: IX

Share type: Redovne dionice
Number of shares: 782332
Nominal value: 10,00 KM
Value: 7.823.320,00 KM
Series: XX
Company name Report type Report period Year
ProCredit Bank d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
ProCredit Bank d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
ProCredit Bank d.d. Sarajevo Mandatory report Semi-annual report 2023 Download download
ProCredit Bank d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
ProCredit Bank d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
ProCredit Bank d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2022 Download download
ProCredit Bank d.d. Sarajevo Mandatory report Annual report 2022 Download download