Company type Dioničarsko društvo
Company Name DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "UNA-SANA" BIHAĆ
Short Company Name D.D. ZA OSIGURANJE "UNA-SANA" BIHAĆ
Address V.Korpusa 15, Bihać
Phone 037/228-284, 223-834
Fax 037/224-046
Company Identification Number 4263255280002
E-mail una-sana@bih.net.ba
Body Name Possition
Nadzorni odbor Fikreta Kulenović predsjednik
Nadzorni odbor Mejra Međuseljac član
Nadzorni odbor Irfan Mulalić član
Nadzorni odbor Mirela Kljajić-Dervić član
Uprava Nurija Kadić v.d. direktor
Zastupa Kadić Nurija
Nadzorni odbor Aida Dervišević član
Initial Capital 5.171.600,00 KM
Shares Share type: Redovne dionice
Number of shares: 51716
Nominal value: 100,00 KM
Value: 5.171.600,00 KM
Series: I