Company type Društvo sa ograničenom odgovornošću
Company Name LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Short Company Name LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
Address Dženetića čikma 8, Sarajevo
Phone 033953480
Fax 033953489
Company Identification Number 4201337670008
E-mail info@ilirika.ba
Web page www.ilirika.ba
Court Registry File Number 065-0-Reg-09-002000
License Issuance 05/1-19-159/08
Date License Issuance 17.04.2008.
Fondovi kojim upravlja Društvo Zatvoreni Investicioni Fond sa javnom ponudom “FORTUNA FOND” d.d. Sarajevo
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL
Body Name Possition
Nadzorni odbor Aid Nanić član
Nadzorni odbor Aldina Pita član
Uprava Nedim Vilogorac direktor
Uprava Mirza Sladić izvršni direktor
Nadzorni odbor Azra Babović predsjednik
Initial Capital 350.000,00 KM
Company name Report type Report period Year
LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2023 Download download
LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2023 Download download
LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2023 Download download
LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2022 Download download
LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2022 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2022 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2021 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2021 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2020 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2020 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2019 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2019 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2019 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2018 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2018 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2018 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2017 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2017 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2017 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2016 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2016 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2016 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2015 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2015 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2015 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2014 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2014 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2014 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2013 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2013 Download download
DUF LILIUM ASSET MANAGAMENT d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2013 Download download
DUF ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2012 Download download
DUF ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2012 Download download
DUF ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2012 Download download
DUF ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo Audit report Annual report 2011 Download download
DUF ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo Mandatory report Annual report 2011 Download download
DUF ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo Report Form Annual report 2011 Download download
DUF ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2011 Download download