Naziv Društva Zatvoreni Investicioni Fond sa javnom ponudom “FORTUNA FOND” d.d.
Skraćeni naziv Društva ZIF “FORTUNA FOND” d.d. Bihać
Tip Fonda ZJP - Obični
Broj rješenja 05/1-19-170/09
Datum izdavanja rješenja 18.06.2009.
Broj registarskog uloška kod Suda 1-4656-00
Društvo koje upravlja Fondom LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sergej Goriup predsjednik
Nadzorni odbor Iris Bajrić član
Nadzorni odbor Armin Alijagić član
Zastupa Hamdija Velagic direktor
Osnovi kapital Društva 53.657.688,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Zatvoreni Investicioni Fond sa javnom ponudom “FORTUNA FOND” d.d. Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni Investicioni Fond sa javnom ponudom “FORTUNA FOND” d.d. Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni Investicioni Fond sa javnom ponudom “FORTUNA FOND” d.d. Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni Investicioni Fond sa javnom ponudom “FORTUNA FOND” d.d. Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni Investicioni Fond sa javnom ponudom “FORTUNA FOND” d.d. Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Zatvoreni Investicioni Fond sa javnom ponudom FORTUNA FOND d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Bihać Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Bihać Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Bihać Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Bihać Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Bihać Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Bihać Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Bihać Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Bihać Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Bihać Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Bihać Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2009 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Bihać Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2009 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Bihać Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2009 Preuzmi download
ZIF FORTUNA FOND d.d. Bihać Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2009 Preuzmi download