Company Name Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo
Short Company Name ZIF “BOSFIN” d.d. Sarajevo
Fund Type ZJP - Obični
License Issuance 05/1-19-325/09
Date License Issuance 05.08.2009.
Court Registry File Number 1-22939
Date Registry File Number 1/1/1900 12:00:00 AM
Društvo koje upravlja Fondom “ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
Body Name Possition
Nadzorni odbor Šemsudin Džeko predsjednik
Nadzorni odbor Maida Tatar član
Uprava Tarik Krilić direktor
Nadzorni odbor Mustafa Topalović član
Initial Capital 56.210.881,00 KM
Company name Report type Report period Year
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2024 Download download
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2024 Download download
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2024 Download download
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2023 Download download
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2023 Download download
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2022 Download download
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2022 Download download
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2022 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2022 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2022 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2021 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2021 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2021 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2021 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2021 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2020 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2020 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2020 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2019 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2019 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2019 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2019 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2019 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2018 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2018 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2018 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2018 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2018 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2017 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2017 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2017 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2017 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2017 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2016 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2016 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2016 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2016 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2016 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2015 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2015 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2015 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2015 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2015 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2014 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2014 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2014 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2014 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2014 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2013 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2013 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2013 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2013 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2013 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2013 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2012 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2012 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2012 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2012 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2012 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2011 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2011 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2011 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2011 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2011 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Mandatory report Annual report 2010 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Mandatory report Annual report 2010 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2010 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2010 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2009 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Mandatory report Semi-annual report 2009 Download download
ZIF BOSFIN d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2009 Download download