Organizacioni oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv Društva “ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva DUF "ABDS" d.o.o. Sarajevo
Adresa Zagrebačka 50, Sarajevo
Telefon 033251448
Fax 033251452
Matični broj društva 4200184450007
E-mail abds@bih.net.ba
Web stranica www.abds.com.ba
Broj registarskog uloška kod Suda 1-22446
Broj rješenja 05-19-22/00
Datum izdavanja rješenja 14.04.2000.
Fondovi kojim upravlja Društvo Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Narcis Mahić član
Nadzorni odbor Emir Fazlić član
Nadzorni odbor Radovan Teslič predsjednik
Uprava Edina Dizdar direktor
Uprava Damir Dinarević izvršni direktor
Osnovi kapital Društva 1.994.551,60 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2024 Preuzmi download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
“ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF ABDS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
Datum
20.02.2023. Oduzeta dozvola DUF-ovima ABDS d.o.o. Sarajevo i NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Detaljnije add