Naziv Društva Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva ZIF “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo
Tip Fonda ZJP - Obični
Broj rješenja 05/1-19-320/09
Broj registarskog uloška kod Suda 1-22993
Datum registarskog uloška kod Suda 1/1/1900 12:00:00 AM
Društvo koje upravlja Fondom “ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Edin Bećirović član
Nadzorni odbor Midhat Kulo predsjednik
Nadzorni odbor Alma Mušinbegović član
Uprava Aida Kapetanović direktor
Osnovi kapital Društva 273.916.665,20 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2009 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2009 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2009 Preuzmi download
ZIF BIG d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2009 Preuzmi download