20.02.2023.
Obavještenja

Oduzeta dozvola DUF-ovima ABDS d.o.o. Sarajevo i NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo

Na svojoj hitnoj 64. sjednici održanoj 17.2.2023. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je rješenje kojim se oduzima dozvola Društvu za upravljanje fondovima „ABDS“ d.o.o. Sarajevo za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom „PROF PLUS“ d.d. Sarajevo, te rješenje kojim se oduzima dozvola Društvu za upravljanje fondovima „NAPRIJED INVEST“ d.o.o. Sarajevo za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom „BONUS“ d.d. Sarajevo, zbog kršenja odredbe iz člana 47. stav 1. tačka o) Zakona o investicijskim fondovima.

Do zaključenja ugovora o upravljanju s novim društvima za upravljanje poslove upravljanja navedenim zatvorenim investicijskim fondovima obavljaće banke depozitari, te će biti uspostavljena zabrana prijenosa dionica i drugih vrijednosnih papira u vlasništvu zatvorenih investicijskih fondova „PROF PLUS“ d.d. Sarajevo i „BONUS“ d.d. Sarajevo.