Company Name Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo
Short Company Name ZIF “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo
Fund Type ZJP - Obični
License Issuance 05/1-19-417/17
Date License Issuance 28.02.2018.
Court Registry File Number 65-02-0004-18
Društvo koje upravlja Fondom “NAPRIJED INVEST” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
Body Name Possition
Uprava Sabina Alić direktor
Nadzorni odbor Arijana Terzić predsjednik
Nadzorni odbor Alma Tufekčić član
Nadzorni odbor Enida Zejnilović član
Initial Capital 64.985.958,00 KM
Company name Report type Report period Year
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2024 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2024 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2024 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Important Event Report Semi-annual report 2024 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Important Event Report Ongoing report 2023 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2022 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2022 Download download
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2022 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2022 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2022 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2021 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2021 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2021 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2021 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2021 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2020 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2020 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2020 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2020 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2019 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2019 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2019 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2019 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2019 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2018 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Annual report 2018 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Audit report Annual report 2018 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2018 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Sarajevo Report Form Semi-annual report 2018 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2017 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2017 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Audit report Annual report 2017 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2017 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2017 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Audit report Annual report 2016 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2016 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2016 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2016 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2016 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Audit report Annual report 2015 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2015 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2015 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2015 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2015 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2014 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2014 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2014 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2014 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Audit report Annual report 2014 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2014 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2014 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Audit report Annual report 2013 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2013 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2013 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2013 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2013 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2012 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2012 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Audit report Annual report 2012 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2012 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2012 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Audit report Annual report 2011 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2011 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2011 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2011 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Mandatory report Semi-annual report 2011 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2011 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Mandatory report Annual report 2010 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Mandatory report Annual report 2010 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2010 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2010 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Mandatory report Annual report 2009 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Annual report 2009 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Mandatory report Semi-annual report 2009 Download download
ZIF EUROFOND-1 d.d. Tuzla Report Form Semi-annual report 2009 Download download