Organizacioni oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv Društva “NAPRIJED INVEST” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva “NAPRIJED INVEST” d.o.o. Sarajevo
Adresa Trampina 12, Sarajevo
Telefon 033712960
Fax 033712962
Matični broj društva 4200030730007
E-mail infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba
Web stranica www.naprijedinvest.ba
Broj registarskog uloška kod Suda 1-22546
Broj rješenja 03-19-34/00
Datum izdavanja rješenja 10.08.2000.
Fondovi kojim upravlja Društvo Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “NAPRIJED” d.d. Sarajevo;
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sejdalija Mustafić član
Nadzorni odbor Damir Sokolović predsjednik
Nadzorni odbor Jasmin Muminović član
Uprava Arijana Mutilović direktor
Uprava Selma Karalić izvršni direktor
Osnovi kapital Društva 1.000.000,00 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download