Naziv Društva Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva ZIF “PROF-PLUS” d.d. Sarajevo
Tip Fonda ZJP - Obični
Broj rješenja 05/1-19-306/09
Broj registarskog uloška kod Suda 1-22970
Datum registarskog uloška kod Suda 1/1/1900 12:00:00 AM
Društvo koje upravlja Fondom “ABDS” Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Dženita Alibegović direktor
Nadzorni odbor Sead Dizdarević predsjednik
Nadzorni odbor Muruveta Marušić Klepić član
Nadzorni odbor Nermin Jakubović član
Osnovi kapital Društva 66.961.276,80 KM
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2021 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2020 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2019 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2018 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2017 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2016 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2015 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2014 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2013 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2012 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2011 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2010 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2009 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Godišnji izvještaj 2009 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2009 Preuzmi download
ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2009 Preuzmi download